Τμήμα κρουστικών υπερήχων (shockwave)

Τμήμα κρουστικών υπερήχων (shockwave) Τμήμα κρουστικών υπερήχων (shockwave) Τμήμα κρουστικών υπερήχων (shockwave) Τμήμα κρουστικών υπερήχων (shockwave)

Η εφαρμογή των εξωσωματικών κυμάτων ώσης στο οστεο-μυϊκό σύστημα (Ορθοτριψία) κερδίζει τη γρήγορη και σταθερή αναγνώριση παγκοσμίως λόγω των πολλών και θετικών κλινικών αποτελεσμάτων.

Το κέντρο Φυσιοθεραπείας μας έχει το πλέον σύγχρονο Κρουστικό Υπέρηχο του Γερμανικού οίκου Wolf, που λόγω των ειδικών κεφαλών του έχει την ικανότητα μεγάλης διείσδυσης και στόχευσης, για καλύτερη θεραπεία και τελείως ανώδυνα σε σχέση με άλλες συσκευές κρουστικών υπερήχων.

Παθήσεις που ενδείκνυται: