Τμήμα ισοκίνησης κάτω άκρων (Sybex)

Ισοκίνησης κάτω άκρων Ισοκίνησης κάτω άκρων Ισοκίνησης κάτω άκρων

Ισοκινητική άσκηση είναι ο τύπος της άσκησης που εκτελείται σε μία άρθρωση σε καθορισμένο εύρος κίνησης με σταθερή τη γωνιακή ταχύτητα εκτέλεσης σε όλο το εύρος αυτής.


Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή το μέγεθος της αντίστασης αλλά η ταχύτητα της εκτέλεσης της κίνησης.


Αυτό επιτυγχάνεται με το ισοκινητικό δυναμόμετρο που υπάρχει στο κέντρο φυσιοθεραπείας μας, ενός μηχανήματος υψηλής τεχνολογίας συνδεδεμένο μέσω Η/Υ, δίνει στον ασθενή γρήγορη αποκατάσταση με ασφάλεια σε δύσκολες καταστάσεις όπως μετά από χειρουργεία γόνατος, αλλά και σε ατροφίες, αδυναμία των κάτω άκρων:Ο χρόνος αποκατάστασης ενός χειρουργημένου γόνατος (αφού βέβαια γίνει η επούλωση μυϊκών και συνδεσμικών ιστών) μπορεί να μειωθεί και στο 1/5 του χρόνου που θα γινόταν μέσω μιας συμβατικής άσκησης (γυμναστήριο).