Βελονισμός – Ωτοβελονισμός

Βελονισμός

βελονισμός
βελονισμός
βελονισμός

      -Στο Βελονισμό ιδιαίτερα λεπτές βελόνες τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του σώματος, γνωστά σαν “σημεία βελονισμού” με σκοπό να:

  • θεραπεύσουμε διάφορες παθήσεις
  • ανακουφίσουμε τον άρρωστο από βασανιστικά συμπτώματα
  • προλάβουμε την εκδήλωση μιας ασθένειας
  • τονώσουμε και να αναζωογονήσουμε γενικά τον οργανισμό.
  • σταματήσουμε τον οξύ ή χρόνιο πόνο
  • ελαττώσουμε τα φάρμακα σε μια χρόνια πάθηση
  • καταπολεμήσουμε τη παχυσαρκία, το κάπνισμα, τον αλκοολισμό
  • περιορίσουμε το θεραπευτικό αδιέξοδο που συναντάμε συχνά σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις