Παθητική Κινητοποίηση Γόνατος (CPM)

Τμήμα Παθητικής Κινητοποίησης Γόνατος CPM

Η συνεχείς παθητική κινητοποίηση είναι μια μέθοδοσ θεραπείας που εκτελείται απο μία συσκευή CPM η οποία μετακινέι την άρθρωση παθητικά σε εύρος το οποίο έχει προκαθοριστεί απο τον χειριστή

   Τα αρχικά CPM προέρχονται απο την Αγγλική λέξη Continuous Passive Movement.

Χρησιμοποιείται κυρίως μετά από χειρουργικες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος και του ισχίου. Η αργή ρυθμική και συνεχής κινητοποίηση της αρθρωσης δίνει το ποθούμενο αποτέλεσμα , δηλαδή το έυρος κίνησης που ζητούμε στο μετα-χειρουργικό στάδιο , ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή.

Ενδείξεις:

  • Αρθροπλαστική γόνατος
  • Αρθροπλασική ισχίου
  • Κατάγματα
  • Συνδεσμικές βλάβες
  • Νευρολογικές Παθήσεις στο στάδιο της Υπερτονίας